Navigatie overslaan
 
© Symbool 8, 9 en 10 - De analyses van het drie-enige principe

Symbool 8, 9 en 10

Samenvatting van symbool nr. 8, 9 en 10 - De analyses van het drie-enige principe


Het heelal is een levend wezen: de Godheid. Het is alles wat er bestaat en vormt daarmee al het grote en al het kleine, alle licht en alle duisternis, al het intellectuele en al het onintellectuele, al het zogenaamde kwade net zo goed als al het goede. Omdat het alle verschijnselen tegelijk is, kan het op zich geen enkele andere analyse hebben dan deze ene dat het Iets wat is vertegenwoordigt. Dit Iets wat is heeft precies dezelfde drie analyses of drie X’en als alle andere levende wezens. X1 is het dirigerende Ik van het heelal, X2 is zijn belevings- en scheppingsvermogen en X3 is het geschapene.

Hoofdbestanddelen in het symbool:


Symbool nr. 8: Het goddelijke Iets of X1
 • De witte schijf symboliseert het eeuwige Ik van het heelal, X1. Dit Ik vormt alles wat er in ongemanifesteerde vorm bestaat. Het vormt ook het Ik in elk afzonderlijk levend wezen.
Symbool nr. 9: Het scheppingsvermogen van het levende wezen of X2
 • Het Ik van het heelal heeft een eeuwig scheppingsvermogen, X2.
 • De violette schijf met het grote donkere vlak in het midden en de vele kleine donkere ronde vlakken aan de rand symboliseren het eeuwige principe dat het goddelijke Iets, X1, laat verschijnen als het ene grote wezen en de vele kleine wezens binnen in dit grote wezen. Door de kleine wezens wordt het scheppings- en belevingsvermogen van het grote wezen tot stand gebracht.
 • De violette kleur symboliseert de hoogste basisenergie of moederenergie van het scheppingsvermogen.
Symbool nr. 10: het geschapene, X3
 • Het symbool vertegenwoordigt het resultaat van de X1 en X2 van het heelal. Dit resultaat is het geschapen heelal, X3.
 • De gekleurde gebieden vormen de bewustzijnsgebieden van het heelal oftewel de zes bestaansvlakken:
  - rood - de instinctsfeer - het plantenrijk
  - oranje - de zwaartesfeer - het dierenrijk
  - geel - de gevoelssfeer - het ware mensenrijk
  - groen - de intelligentiesfeer - het wijsheidsrijk
  - blauw - de intuïtiesfeer - de goddelijke wereld
  - licht indigo - de herinneringssfeer - het zaligheidsrijk