Navigatie overslaan
 
© Symbool 7 - Het levenseenheidsprincipe

Symbool 7

Samenvatting van symbool nr. 7 - Het levenseenheidsprincipe


Het heelal is een oneindige eenheid die een allesomvattend wezen, de Godheid, vormt. De Godheid bestaat uit alle bestaande levende wezens. Die zijn georganiseerd als leven binnen in leven, dat wil zeggen dat elk wezen zowel een macrowezen is dat microwezens levensruimte biedt als een microwezen dat levensruimte krijgt in een groter macrowezen. Op die manier zijn alle levende wezens een onwrikbare levensvoorwaarde voor elkaar.

Belangrijke details in het symbool:


  • De driehoek en het witte gebied in het midden symboliseren het Ik en zijn bovenbewustzijn. De ring er omheen symboliseert het fysieke organisme en bewustzijn van het Ik.
  • De herhaling van het symbool in vele kleinere formaten laat zien dat de organismen van levende wezens in de organismen van levende wezens zijn ingebouwd.
  • Ons fysieke lichaam vormt levensruimte voor onze organen die op hun beurt levensruimte bieden aan de cellen, die levensruimte bieden aan nog kleinere microwezens en dat gaat zo tot in het oneindige naar beneden toe door.
  • Op dezelfde manier is ons fysieke lichaam een microwezens in het organisme van de aarde, die een micro-organisme is in het organisme van het zonnestelsel, dat op zijn beurt een micro-organisme is in de melkweg en dat gaat zo tot in het oneindige naar boven toe door.