Navigatie overslaan
 
© Symbool 6 - Het levende wezen 1

Symbool 6

Samenvatting van symbool nr. 6 - Het levende wezen 1


Het levende wezens vormt een eeuwig drie-enig principe: een Ik of schepper, een scheppingsvermogen en het geschapene. De drie elementen van dit principe hebben de benamingen X1, X2 en X3 gekregen. In zijn kernanalyse is het wezen een eeuwig onsterfelijk Iets wat is. Deze kernanalyse is echter geheel ontoegankelijk voor directe fysieke waarneming. Wat direct van het wezen waargenomen kan worden is alleen datgene wat geschapen is. En het geschapene is vergankelijk. Het levende in het wezen is onwrikbaar het Ik en zijn eeuwige of kosmische levensstructuur. Het dode of vergankelijke is zijn fysieke lichaam en de overige structuren die enkel geschapen realiteiten vormen.

Belangrijke details in het symbool:


 • Het bovenste witte gebied symboliseert het Ik of X1 van het levende wezen.
 • Het gebied in het midden symboliseert het scheppingsvermogen of X2 van het Ik.
 • Het onderste gebied symboliseert het geschapene of X3.
 • De violette kleur geeft de hoogste energie van het leven, de moederenergie, weer. In deze energie zijn alle hoofdfuncties van het leven geworteld.
 • De gekleurde rondjes symboliseren de basistalentzaadjes of spiraalcentra van het Ik.
 • De zes gekleurde verticale stroken symboliseren de geschapen lichamen:
  - rood - het instinctlichaam
  - oranje - het zwaartelichaam
  - geel - het gevoelslichaam
  - groen - het intelligentielichaam
  - blauw - het intuïtielichaam
  - indigo - het herinneringslichaam
 • Deze lichamen vormen het bewustzijn van het wezen waarmee zijn schepping en beleving van het leven plaatsvinden. Omdat de levensbeleving een eeuwig veranderings- of scheppingsproces is, veranderen deze basisenergielichamen overeenkomstig het verlangen en de wil van het wezen. Hierdoor wordt een constante ontwikkeling door de zes bestaansvlakken in stand gehouden.
 • De oranje cirkel symboliseert het fysieke lichaam van het wezen. De stralen en het kruis geven zijn eeuwige geestelijke structuur weer.