Navigatie overslaan
 
© Symbool 3 - Intolerantie

Symbool 3

Samenvatting van symbool nr. 3 - Intolerantie


Intolerantie is de oorzaak van de doodsvlammen van de oorlog. Waar twee wezens of twee groepen wezens zich in deze vlammen verwikkeld hebben en oorlog voeren of in strijd met elkaar zijn, plegen ze sabotage op de grondtoon van het heelal, die de vervolmakende kracht, absolute vrede, vreugde en liefde is. Vijanden hebben is een sabotage van de normaliteit en betekent oorlog, verdriet en lijden. Vergeving is de weg naar het licht, naar de absolute vrede en naar harmonie met het werkelijke leven en met de Godheid.

Belangrijke details in het symbool:


  • De oranjekleurige sterren symboliseren twee levende wezens of twee groepen wezens.
  • De elkaar kruisende oranje stralen geven aan dat de partijen oorlog voeren of in strijd met elkaar zijn.
  • De brandende aarde symboliseert de gevolgen van de vijandigheden tussen de oorlogvoerende partijen.
  • De stralenzee stelt de grondtoon van het heelal, de liefde, voor. Dat de stralenzee om de aarde heen gaat symboliseert dat waar haat heerst liefde onmogelijk tot uitdrukking kan komen.