Navigatie overslaan
 
© Symbool 24 - Het onvolmaakte mensenrijk

Symbool 24

Samenvatting van symbool nr. 24 - Het onvolmaakte mensenrijk


Het symbool symboliseert de aarde met haar staten en regeringen. Omdat al deze staten uit onvolmaakte mensen bestaan, heeft elke staat een meer of minder onvolmaakte of liefdeloze relatie met de omringende staten. Er bestaan nog geen effectieve politie en effectief rechtswezen om de afzonderlijke staten tegen de onvolmaakte aard en instelling van de andere staten te beschermen. Er zijn weliswaar initiatieven ontstaan om zo’n wereldpolitie en zo’n rechtswezen voor staten te creëren. De VN is hier een voorbeeld van. Maar deze creatie is in hoge mate gehandicapt, omdat het aan werkelijke macht en sterkte ontbreekt om de orde tussen de staten te handhaven zolang deze staten zelf een eigen wapenmacht bezitten. De VN heeft bijvoorbeeld maar een verwaarloosbare macht vergeleken met de macht van de grootmachten. De onderlinge relatie tussen de staten berust daarom in principe nog op anarchi.

Belangrijke details in het symbool:


Het symbool bestaat uit drie delen:


  • Van de buitenrand zijn twee derdedelen oranje, wat betekent dat de zwaarte-energie de heersende mentale basisenergie is. Hier overheerst de dodende en oorlog bevorderende toestand.
  • Het gebied binnen de cirkel is ingedeeld in verschillende grotere en kleinere gebieden die de staten van de aarde symboliseren, maar niet het aantal ervan. De witte rondjes symboliseren de regeringen van de staten en de pijlen in deze rondjes wijzen in een bepaalde richting.
  • De twee oranjekleurige sterren rechts en links waar de pijlen van de twee onderste derdedelen op gericht zijn symboliseren het principe van het doden, goddeloosheid en materialisme. Het gevolg hiervan is een veelvoud aan oorlogstoestanden en duistere lotssituaties zoals ziekte, zenuwslopend verdriet en zorgen.
  • In het bovenste een derdedeel wijzen de pijlen van de regeringen min of meer omhoog naar werkelijk idealisme en werkelijke humaniteit, die door de gele buitenrand bovenaan gesymboliseerd worden. Deze staten hebben wetten, politie en een rechtswezen om de inwoners te beschermen tegen kwade handelingen van de kant van andere wezens. Ze ontwikkelen steeds meer humane instituties die een vreugde en voordeel voor hun inwoners zijn.
  • De figuren helemaal bovenaan symboliseren de wereldverlossing. Aan de buitenkant zien we de primitieve en dodelijke godsdiensten met oranje aangegeven. Vervolgens de humane godsdiensten met geel aangegeven en middenin de beginnende geesteswetenschap die geleidelijk aan alle wereldgodsdiensten zal vervangen ten gunste van een werkelijk kosmische wetenschap. De ster geeft het eigenlijke wereldverlossingsprincipe aan.