Navigatie overslaan
 
© Symbool 23 - De volmaakte mens naar Gods beeld, als zijn gelijkenis

Symbool 23

Samenvatting van symbool nr. 23 - De volmaakte mens naar Gods beeld, als zijn gelijkenis


De volmaakte mens naar Gods beeld, als zijn gelijkenis is een wezen dat de gehele duisterniszone van de spiraalkringloop doorlopen heeft, deze zone overwonnen heeft en nu een volmaakt wezen van het licht geworden is. Zijn grootste uitstraling is zuivere naastenliefde, geheel onafhankelijk van het feit of deze naaste een plant, een dier of een mens is en ook geheel onafhankelijk van de vraag of deze naaste een vriend of een vijand is. Zo’n wezen is daarom in harmonie met de grondtoon van het heelal, die liefde is. Het kan lijden op zich nemen en zijn leven voor anderen geven.

Belangrijke details in het symbool:


  • De kleine driehoek boven de hart symboliseert het levende wezen.
  • Het hart symboliseert dat het wezen een volmaakt liefdesvermogen bezit en de twee verbonden handen in het hart symboliseren zijn volmaakte vermogen om vergeving te schenken.
  • De grote oranje boog is een duistere lotsboog die het wezen zelf uitgezonden heeft en die nu terugkeert.
  • De grote gele boog laat zien dat deze mens deze duistere lotsboog met grote welwillendheid tegemoet treedt en daarmee een lichte lotsboog uitzendt. Deze volmaakte manier om zijn duistere lot te ontvangen leidt het wezen het dierenrijk uit en het ware mensenrijk in.
  • De grote driehoek symboliseert de Godheid en de witte stralenglorie rondom de driehoek symboliseert het primaire bewustzijn van de Godheid. De gekleurde randen om de stralenglorie symboliseren de verschillende bestaansvlakken.
  • De vijfpuntige ster in de stralenglorie symboliseert de wereldverlossing.
  • Het op Christus lijkende wezen in de driehoek symboliseert de volmaakte mens.
  • Helemaal onderaan zien we een reeks incarnaties van het wezen die verbonden zijn door lotsbogen die geleidelijk aan van een dodelijke mentaliteit veranderen in een humane mentaliteit.
  • Het zichtbaar worden van de aarde boven het wijkende wolkendek symboliseert dat de mensheid op aarde zich zal ontwikkelen en in een rijk van liefde zal leven waarin iedereen iedereen liefheeft.