Navigatie overslaan
 
© Symbool 22 - De eeuwige kosmische organische verbinding tussen God en de
godenzoon 2

Symbool 22

Samenvatting van symbool nr. 22 - De eeuwige kosmische organische verbinding tussen God en de godenzoon 2


Dit symbool symboliseert de kosmische verbinding van het afzonderlijke levende wezen met de Godheid. Martinus beschrijft hoe er zich op het geestelijk vlak een rijk me volmaakt ontwikkelde wezens bevindt die Gods primaire bewustzijnsorganen vormen. Deze bovenaardse wezens vormen de kosmische sturing die de wereldverlossing tot stand brengt. Door de wezens van deze sturing hoort God de gebeden van de levende wezens en ook door deze wezens verhoort Hij deze gebeden.

Belangrijke details in het symbool:


 • De witte en violette piramidevormige figuur symboliseert de organisme structuur van de kosmische verbinding tussen elk afzonderlijk wezen en de Godheid.
 • De grote driehoek bovenaan symboliseert het Ik van de Godheid.
 • De driehoek in het midden symboliseert het Ik van de godenzoon. De hiermee verbonden gekleurde gebieden symboliseren het fysieke lichaam van de godenzoon waarmee hij de fysieke wereld beleeft.

De twee donkere dwarsstrepen delen het symbool in tweeën.


 • Het bovenste deel vertegenwoordigt de geestelijke wereld.
 • Het onderste deel symboliseert de afzonderlijke onvolmaakte mens omringd door de fysieke wereld die bestaat uit het mineralenrijk (indigo),het plantenrijk (rood), het dierenrijk (oranje) en het komende ware mensenrijk in fysieke toestand (geel).
 • In het onderste deel worden in het dierenrijk de onvolmaakte aardemensen gesymboliseerd in het gedeelte met de korte oranjekleurige staven tot aan de gele staven.
  • De twee kortste staven symboliseren de zeer primitieve vroege menselijke stadia, stadia die bijna meer apenstadia dan mensenstadia zijn en die niet meer op aarde voorkomen.
  • De volgende staaf symboliseert de stadia van de huidige natuurmensen die ook spoedig voorbij zijn op aarde.
  • De op een na laatste staaf vóór de gele symboliseert de cultuurmensen. Zij zijn genie in het scheppen in de fysieke materie.
  • De half oranje, half geel gekleurde staaf symboliseert wezens die een uitstekend humaan vermogen hebben. Ze zijn vanzelfsprekend vegetariër, ze vermijden het liefst elke strijd en vergeven hun vijanden heel graag. Ze gaan vermoeden dat er een goddelijk plan en een liefdevolle zin met het leven moeten zijn. Ze gaan ook weer bidden tot God en ontdekken de kracht van het gebed.