Navigatie overslaan
 
© Symbool 2 - Het wereldverlossingsprincipe

Symbool 2

Samenvatting van symbool nr. 2 - Het wereldverlossingsprincipe


Het wereldverlossingsprincipe is een fundamenteel dragend principe in de ontwikkeling en de geestelijke leiding van de mensheid van primitiviteit naar intellectualiteit. Grondleggers van godsdiensten of wereldverlossers zijn door dit principe bezield. Deze wezens hebben dezelfde autoriteit bezeten tegenover de volken of groepen mensen voor wie ze wereldverlossers werden als de ouders hebben tegenover hun kinderen. Het wereldverlossingsprincipe kan daarom ook het ouderprincipe genoemd worden. Naarmate de mensheid meer humaniteit ontwikkelde, kon zij in contact komen met wereldverlossers met overeenkomstig hogere humane boodschappen. Via Jezus Christus ontvingen de mensen de kosmische waarheden maar nog alleen in de vorm van postulaten of dogma’s. De laatste grootste hulp van de wereldverlossing is de kosmische wetenschap die de kosmische waarheden verklaart in logische samenhangende gedachtenreeksen.

Belangrijke details in het symbool:


  • De trap symboliseert de ontwikkelingsstadia van de aardse mensen vanaf het dierenrijk, aangegeven met de oranje kleur, tot aan het volmaakte mensenrijk, aangegeven met de gele kleur.
  • De stralen die uit de ster komen symboliseren de leiding van de Voorzienigheid door middel van de wereldgodsdiensten en vertegenwoordigen daarmee het wereldverlossingsprincipe.
  • Het oranje gedeelte van de stralen vertegenwoordigt de godsdiensten die het dierlijke principe of het principe van het doden in de mensen stimuleren.
  • Het gele gedeelte ervan symboliseert de godsdiensten die het menselijke of het humane in de mensen stimuleren zoals bijvoorbeeld het christendom de islam en het boeddhisme. Het witte gedeelte ervan symboliseert de kosmische wetenschap die alle godsdiensten in de wereld zal vervangen. De kosmische wetenschap vormt de absolute waarheid die voor iedereen gelijk is.