Navigatie overslaan
 
© Symbool 18 - De lotsbogen van het levende wezen

Symbool 18

Samenvatting van symbool nr. 18 - De lotsbogen van het levende wezen


Het levende wezen is de oorsprong en het centrum voor het in gang zetten van manifestatie en beweging. Door de ontplooiing van beweging vormt het wezen zijn gedrag. Dat brengt hij voort door zijn manifestaties of scheppingen en vormt daarmee zijn relatie tot andere levende wezens. Deze manifestaties keren terug naar hun oorsprong in de vorm van gevolgen. De loop van de bewegingen vanuit hun oorsprong naar manifestatie, naar het leven en terug naar de oorsprong noemt Martinus lotsbogen. Ons lot vormt de verbinding van ons huidige leven met ons verleden en onze toekomst.

Belangrijke details in het symbool:


  • De witte driehoek met het kruisvormige ster symboliseert het levende wezen.
  • Het oranje en violette vlak rondom de ster die ingekaderd is door twee verticale witte strepen is het huidige aardeleven van het wezen.
  • De rechthoekige oranje vlakken symboliseren de verschillende fysieke aardelevens van het wezen. De witte vlakken symboliseren zijn geestelijke levens tussen de fysieke in. Samen geven deze vlakken het re├»ncarnatieprincipe van het wezen weer.
  • De oranje en witte stralen die uit de witte driehoek of het Ik van het wezen lopen, geven de eeuwige verbinding van het wezen met zijn respectievelijk fysieke en geestelijke levens weer.
  • Het gele vlak stelt het verleden van het wezen voor en het groene zijn toekomst.
  • Het stelsel van violette halve cirkels of bogen bovenaan op het symbool zijn de lotsbogen die het wezen door zijn gedrag uitzendt en die naar hun oorsprong terugkeren. Ze bevatten de gevolgen van de handelwijze van het wezen ten opzichte van zichzelf, de omgeving en zijn medewezens. Het aantal van de lotsbogen en hun verschillende grootte symboliseert dat het levende wezen voortdurend verbonden is met een groot aantal lotskringlopen met meer of minder heftige gevolgen. Van deze kringlopen worden sommige snel afgesloten, andere later in hetzelfde leven, andere in het volgende leven en weer andere in daarop volgende levens.