Navigatie overslaan
 
© Symbool 16 - Het eeuwigheidslichaam

Symbool 16

Samenvatting van symbool nr. 16 - Het eeuwigheidslichaam


Het levende wezen heeft als basisstructuur een eeuwig centrum of Ik dat bewegingssoorten uitzendt die naar dit centrum terugkeren. Het Ik is eeuwig gehuld in een hoeveelheid kringloopbewegingen. Alle kringloopbewegingen resulteren door hun beƫindiging in een nieuwe kringloop. Deze bewegingsstructuur rondom het Ik is daarom eeuwig en wordt het eeuwigheidslichaam genoemd. Omdat alle energie- en bewegingssoorten in alle gevallen vanuit het Ik komen en er in een kringloop naar terugkeren is het wezen de eerste oorzaak van zijn lot en daarom de enige oorsprong van zijn lot. Daarmee blijkt de eeuwige en onfeilbare rechtvaardigheid een absolute werkelijkheid.

Belangrijke details in het symbool:


  • Het symbool vertegenwoordigt het levende wezen.
  • De witte driehoek symboliseert het Ik, dat het vaste punt is in de uitgezonden en terugkerende bewegingen.
  • Het witte vlammenkruis geeft aan dat het eeuwigheidslichaam in zijn geheel altijd in evenwicht is.
  • De vele violette cirkelbanen of lotsbogen vormen kringlopen die van het Ik uitgaan en ernaar terugkeren. Ze symboliseren de verschillende bewegingssoorten die gevormd worden door de geschapen organen, lichamen, manifestaties en levensbelevingen van het levende wezen.
  • Dat de lotsbogen weergegeven zijn in vier afmetingen symboliseert alleen dat ze in oneindig veel afmetingen voorkomen. Sommige kringlopen keren ogenblikkelijk terug, andere hebben reusachtige afmetingen en strekken zich uit over de gehele spiraalkringloop. Daarboven bevinden zich nog grotere kringlopen of lotsbogen.