Navigatie overslaan
 
© Symbool 12 - De combinatie van de basisenergieën

Symbool 12

Samenvatting van symbool nr. 12 - De combinatie van de basisenergieën


Het levende wezen schept zijn bewustzijn met behulp van de zes krachtbronnen of basisenergieën van het heelal. De combinatie van de zes energieën bepaalt in welk van de zes bestaansvlakken van de spiraalkringloop het wezen thuishoort. Door het eeuwige kosmische principe van honger en verzadiging beweegt het wezen zich in een ritmisch verloop door de zes bestaansvlakken. Het zijn dus de eigen wensen en eigen wil van het wezen die hem door de duisternisregionen en de lichtregionen van de kringloop leiden.

Belangrijke details in het symbool:


  • De gekleurde gebieden tussen de zwarte dwarsstrepen vormen de bestaansvlakken.
  • Het bestaansvlak helemaal onderaan, aan beide zijden met de violette kleur aangegeven, vertegenwoordigt het zaligheidsrijk dat een spiraalkringloop afsluit. Daarna volgt een nieuwe spiraalkringloop die bestaat uit de zes bestaansvlakken: rood - het plantenrijk, oranje - het dierenrijk, geel - het ware mensenrijk, groen - het wijsheidsrijk, blauw - de goddelijke wereld en indigo - het zaligheidsrijk. Vervolgens wordt met rood het begin van het plantenrijk van de volgende spiraalkringloop aangegeven.
  • De zes horizontale figuren in het midden laten de ontwikkeling van de basisenergieën zien. Die verloopt als een eeuwig ritmische beweging van een latente naar een culminerende toestand en terug naar een latente toestand, enzovoort.