Navigatie overslaan
 
© Symbool 11 - Het eeuwige wereldbeeld, het levende wezen 2, de eeuwige Godheid en de eeuwige godenzonen

Symbool 11

Samenvatting van symbool nr. 11 - Het eeuwige wereldbeeld, het levende wezen 2, de eeuwige Godheid en de eeuwige godenzonen


Het symbool toont het heelal als geheel. Het heelal is een levend wezen, namelijk de Godheid. De Godheid verschijnt als een drie-enig principe dat bestaat uit een Ik, een scheppingsvermogen en het geschapene. De Godheid herbergt alle bestaande levende wezens, de godenzonen. Elke godenzoon vormt hetzelfde drie-enige principe, en daarom symboliseert het symbool eveneens elk afzonderlijk wezen. De Godheid en de godenzonen leven in een eeuwige wisselwerking. Omdat de scheppings- en belevingsorganen van alle bestaande levende wezens bij elkaar het scheppings- en belevingsorgaan van de Godheid vormen, blijkt hier als realiteit dat de Godheid alomtegenwoordig, almachtig, alwijs en alliefdevol is. De grondtoon van het heelal is liefde.

Belangrijke details in het symbool:


 • Het witte gebied in het midden symboliseert X1 of het macro-Ik ,en de kleine witte cirkels in de rand symboliseren de micro-Ikken.
 • De markering van het macro-Ik in de vorm van een zespuntige ster geeft aan dat zijn manifestatie en beleving plaatsvinden door middel van zes verschillende bewustzijnstoestanden, dat wil zeggen één voor elke basisenergie.
 • Het scheppingsvermogen, X2, is weergegeven met de stralenglorie rondom het macro-Ik en met de stralen en de violette ring rondom de micro-Ikken in de rand van het symbool.
 • De gekleurde gebieden tussen het macro-Ik en de micro-Ikken symboliseren X3 oftewel het resultaat van het scheppings- en belevingsvermogen van het Ik. X3 vormt het bewustzijn en het organisme.
 • X3 bestaat uit de zes bestaansvlakken, aangegeven met elk zijn kleur en energie. Deze bestaansvlakken vormen samen een kosmische spiraalkringloop:

  rood - instinct - het plantenrijk
  oranje - zwaarte - het dierenrijk
  geel - gevoel - het ware mensenrijk
  groen - intelligentie - wijsheidsrijk
  blauw - intuïtie - de goddelijke wereld
  indigo - herinnering - het zaligheidsrijk
 • De plaats van de aarde geeft aan dat het aardewezen tot het dierenrijk behoort.
 • De kleine ster symboliseert het kosmische bewustzijn en markeert het begin van het ware mensenrijk. Over ca 3000 jaar zal dit mensenrijk een realiteit op aarde zijn. De laatste restanten van onze overgeërfde dierlijke of egoïstische bewustzijnsneigingen zullen daarmee uitgeleefd zijn. De volgende bovenfysieke bestaansvlakken tonen nog hogere werelden waarin het leven culmineert in wijsheid en liefde.