Navigatie overslaan
 
© Symbool 1 - Gods geest over de wateren

Symbool 1

Samenvatting van symbool nr. 1 - Gods geest over de wateren


Geest is hetzelfde als bewustzijn en er bevindt zich geest achter alle scheppingsprocessen in de natuur en in het heelal. Deze processen zijn allemaal opgebouwd volgens een plan en zijn in hun eindresultaat een vreugde voor levende wezens. Elke schepping gaat uit van het bewustzijn, de wil en de kracht van een levend Iets. Dit Iets heeft de naam God gekregen en zijn bewustzijn de naam Gods geest.

Belangrijke details in het symbool:


  • Het lichtcentrum bovenaan symboliseert het scheppende Iets of de Godheid.
  • De stralenzee laat de allesdoordringende scheppende geest, het allesdoordringende scheppende bewustzijn en de allesdoordringende scheppende wil en kracht van de Godheid zien.
  • De meer of minder lichte zones in de stralenzee vertegenwoordigen kosmische wereldimpulsen.
  • De dubbele cirkel toont de aarde en haar mensheid die in verbinding staan met drie wereldimpulsen. De onderste toont het bewustzijnsleven van primitieve mensen. Het middelste toont de wereldimpuls waarvan het boeddhisme, het christendom en de islam zijn uitgegaan. De bovenste impuls toont de nieuwe wereldimpuls die de religieuze of werkelijke kant van het leven als absolute wetenschap zal verklaren.