Navigatie overslaan
 

Stichting Martinus Centrum Nederland

De Martinus organisatie in Nederland

In Nederland wordt de organisatie verzorgd door Stichting Martinus Centrum. Stichting Martinus Centrum stelt zich ten doel: de boeken van Martinus zo authentiek mogelijk te vertalen, te beheren en uit te geven. Tevens, om het werk toegankelijker te maken, voorlichting geven over het werk van Martinus door middel van het uitgeven van publicaties en het geven van lezingen.


Meer informatie, onder andere ten behoeve van de ANBI status, leest u op de pagina over de Stichting Martinus Centrum.


De hoofdorganisatie in Denemarken

Zie voor de hoofdorganisatie Martinus Instituut


Geen firma maar een moraal

Hierover heeft Martinus o.a. gezegd: "Het is geen firma maar een moraal. Wij zijn geen firma die moet groeien en groot moet worden. Wij zijn een moraal waarmee alle mensen doordrenkt moeten worden, een nieuwe goddelijke mentaliteit die in de mensheid ingeplant moet worden. Dat is in feite de meest diepgaande analyse. Wij moeten de kosmische mentaliteit in de mensen inplanten. En onze praktische manier van doen is dus, dat we juist al dat verschrikkelijke niet-kosmische, waar de mensen nog mee worstelen, afschaffen." (Martinus, citaat van een raadsvergadering)


Het is geen wereldorganisatie

"Wij maken geen wereldorganisatie. Wat een wereldorganisatie wordt, zijn de gedachten die zich onder alle mensen zullen verspreiden. Er is sprake van een mentaliteit die moet groeien." (Martinus, citaat van een raadsvergadering)

Martinus Institut
Mariendalsvej 96
DK-2000 Frederiksberg,
Denemarken
Tel. (+31) 45 38 34 62 80
info@martinus.dk
www.martinus.dk


De organisatie wereldwijd

In meer dan 17 landen houden vele mensen zich bezig met het werk van Martinus. Hieronder zijn groepen in o.a. Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Rusland en Nederland. Vooral in de Scandinavische landen is men zeer actief. De hoofdvestiging van de organisatie bevindt zich in Denemarken.
Het hoofddoel van deze activiteiten is het bekend maken van het werk van Martinus en het vertalen van zijn boeken, waarbij wij er graag op willen wijzen dat er ook boeken in het Esperanto zijn verschenen.