Navigatie overslaan
 

Stichting Martinus Centrum

Naam:

Stichting Martinus Centrum


RSIN / fiscaal nummer ANBI:

8845888


KvK-nummer:

41154618


Contactgegevens:

Stichting Martinus Centrum
Bautersemstraat 42
2518 PC Den Haag


Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden:

Voorzitter: dhr. D. O. Kleinjan
Penningmeester: dhr. W. Bakker
Secretaris: dhr. H. C. J. M. van Heesewijk


Beleidsplan:

De werkzaamheden van Stichting Martinus Centrum bestaan uit het vertalen van het geesteswetenschappelijk werk van de Deense schrijver Martinus, het beheren van deze vertalingen, en het toegankelijk maken ervan voor het Nederlandse taalgebied.


Gezien de omvang van Martinus' totale werk zal het vertaal- en correctiewerk zeker nog tientallen jaren in beslag nemen. Alleen voor de laatste correctieronde wordt een professionele kracht ingehuurd. Zodra een vertaling gereed is voor publicatie wordt een uitgever gezocht of in eigen beheer de uitgave gerealiseerd.


Vier maal per jaar verschijnt het tijdschrift Kosmos - voornamelijk met kortere teksten en lezingen van Martinus. Hierop kunnen belangstellenden zich abonneren.


De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Het bestuur van de stichting - minimaal bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester - komt in het algemeen vier maal per jaar bijeen om het beleid vast te stellen en te volgen.


De gelden komen binnen via giften uit Nederland en het buitenland. Aan actieve fondsenwerving wordt vooralsnog niet gedaan.


Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester en staat op een spaarrekening. Bij de keuze van de rekening wordt niet alleen gekeken naar de hoogste rente maar ook of de bank aspecten als duurzaamheid en zorg voor de samenleving nastreeft.


Bestaand vermogen wordt beheerd ten bate van het produceren en uitgeven van brochures, boeken en het tijdschrift Kosmos. Het geld wordt onder andere besteed aan computerapparatuur, software, de Neerlandica voor controle van vertalingen, drukkosten en de website.


Beloningsbeleid:

De bestuurders verrichten hun werkzaamheden zonder beloning, met uitzondering van een onkostenvergoeding.


Doelstelling:

Het vertalen van het geesteswetenschappelijk werk van de Deense schrijver Martinus, het beheren van deze vertalingen, en het toegankelijk maken ervan voor het Nederlandse taalgebied.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Afgelopen zomer is het eerste deel uit een serie van zeven zogenaamde levensboeken (Livets bog) verschenen.


Om het werk van Martinus nog beter toegankelijk te maken, is recent ook een boek óver het werk van Martinus door de stichting vertaald en uitgegeven.


Het tijdschrift Kosmos van de stichting verschijnt vier keer per jaar en bevat artikelen van en over Martinus en zijn werk.


Naast twee vertalers is er een correctiegroep actief die de vertalingen doorneemt. Een Neerlandica toetst de vertalingen op het gebruik van de Nederlandse taal. Een graficus geeft vervolgens de boeken vorm en biedt deze na een laatste correctieronde aan om te laten drukken. De twee meest recente uitgaven zijn in eigen beheer uitgegeven.


In Den Haag en omgeving is een leesgroep actief die op de eerste dinsdag van de maand bij elkaar komt om het vertaalde werk van Martinus te lezen en met elkaar te bespreken.


De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de drie voornoemde bestuursleden, aangevuld met twee gastleden. Vier keer per jaar komen de bestuursleden bij elkaar om de lopende zaken met elkaar te bespreken.


Financiële verantwoording:

Financiëel jaaroverzicht 2021