Het is waar, dat men door de eeuwen heen met het bijgeloof van 'de erfelijkheid' heeft geleefd. Maar dat bijgeloof moet natuurlijk, zoals alles wat foutief is, wijken voor het alles doordringende intellectuele licht van de kosmische helderziendheid.

(Livets Bog 2, § 569)
ORGANISATIE
De Martinus organisatie in Nederland
In Nederland wordt de organisatie verzorgd door Stichting Martinus Centrum.
Stichting Martinus Centrum stelt zich ten doel: de boeken van Martinus zo authentiek mogelijk te vertalen, te beheren en uit te geven. Tevens, om het werk toegankelijker te maken, voorlichting geven over het werk van Martinus door middel van het uitgeven van publicaties en het geven van lezingen.

Meer informatie, onder andere ten behoeve van de ANBI status, leest u op de pagina over de Stichting Martinus Centrum.

De hoofdorganisatie in Denemarken

In 1943 werd het gebouw aan de Mariendalsvej in Kopenhagen gekocht. Hier werd later het Instituut opgericht. Dit is het hoofdkantoor van de Martinus Kosmologie, met een voordrachtszaal, uitgeverij van o.a. het blad Kosmos en de administratie van het Martinus Centrum in Klint.
De statuten van het Instituut werden in 1980 samen met Martinus herzien en deze nieuwe statuten werden in 1982 van kracht, een jaar na zijn overlijden. De doelstelling van het Instituut is hier als volgt geformuleerd: "in heel zijn activiteiten en met alle ter beschikking staande middelen zal het Instituut het volgende algemeen nuttige doel nastreven: het bewaren van het werk van Martinus, ongewijzigd, zoals het door hem geschapen is – het informeren over dit werk, en – het toegankelijk maken van het werk voor geïnteresseerden door middel van publicatie, vertaling en onderwijs op verantwoorde wijze."

Andere activiteiten worden geheel overgelaten aan het eigen vrije initiatief van de geïnteresseerden, zonder verantwoordelijkheid voor het Instituut, dat geen groot bedrijf zal zijn.

Het Martinus Instituut
– Is een stichting, opgericht door de schrijver Martinus.
– Het Instituut publiceert zelf, of laat anderen het werk van Martinus over de Kosmologie publiceren, in de verschillende talen.
– Geeft informaties over de Kosmologie.
– Het Instituut publiceert het tijdschrift KOSMOS in verschillende talen.
– Op het Instituut worden er van oktober tot maart lezingen gehouden. Er bestaat ook de mogelijkheid om zich meer intensief met het werk van Martinus bezig te houden door deelname aan studiegroepen, die op het Instituut georganiseerd worden.
– Informatie en programma's worden gratis toegezonden.

Geen firma maar een moraal
Hierover heeft Martinus o.a. gezegd: "Het is geen firma maar een moraal. Wij zijn geen firma die moet groeien en groot moet worden. Wij zijn een moraal waarmee alle mensen doordrenkt moeten worden, een nieuwe goddelijke mentaliteit die in de mensheid ingeplant moet worden. Dat is in feite de meest diepgaande analyse. Wij moeten de kosmische mentaliteit in de mensen inplanten. En onze praktische manier van doen is dus, dat we juist al dat verschrikkelijke niet-kosmische, waar de mensen nog mee worstelen, afschaffen." (Martinus, citaat van een raadsvergadering)

Het is geen wereldorganisatie
"Wij maken geen wereldorganisatie. Wat een wereldorganisatie wordt, zijn de gedachten die zich onder alle mensen zullen verspreiden. Er is sprake van een mentaliteit die moet groeien." (Martinus, citaat van een raadsvergadering)

Martinus Institut
Mariendalsvej 96
DK-2000 Frederiksberg,
Denemarken
tel. (+31) 45 38 34 62 80
info@martinus.dk
www.martinus.dk

De organisatie wereldwijd
In meer dan 17 landen houden vele mensen zich bezig met het werk van Martinus. Hieronder zijn groepen in o.a. Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Rusland en Nederland. Vooral in de Scandinavische landen is men zeer actief. De hoofdvestiging van de organisatie bevindt zich in Denemarken.
Het hoofddoel van deze activiteiten is het bekend maken van het werk van Martinus en het vertalen van zijn boeken, waarbij wij er graag op willen wijzen dat er ook boeken in het Esperanto zijn verschenen.