Navigatie overslaan
 

Tips voor nieuwe belangstellenden

Behoefte aan meer informatie over de Martinus Kosmologie?

In dat geval is het iets waarop men zich kan verheugen. Het kan zich zomaar ontwikkelen tot een stimulerende levenslange belangstelling, die het begrip van het bestaan en van de wereld om je heen uitdaagt. Bovendien biedt de kennismaking met de analyses van Martinus de basis voor een optimistische levensvisie en een goede inspiratie om de persoonlijke moraal en het gedrag te ontwikkelen.


Het is belangrijk om voor ogen te houden dat het werk van Martinus openstaat voor alle belangstellenden – zonder enige vorm van aansluiting bij een vereniging of lidmaatschap. Martinus gebruikte zelf vaak de volgende formulering: "Neem datgene wat je kunt gebruiken en laat de rest liggen."


Zelfstudie in het werk van Martinus

Je kunt beginnen met het bekijken van de lijst met alle literatuur van Martinus.


Wil je met een betrekkelijk gemakkelijke inleiding beginnen, dan kun je een van zijn kleine boekjes of een artikel lezen.


Velen kiezen er voor om met het eerste deel van Livets Bog te beginnen, dat op zichzelf een inleiding is op het hoofdwerk van Martinus. Het eerste hoofdstuk van het boek heeft als titel Voorwoord. Hierin beschrijft Martinus kort het doel en het karakter van zijn werk en missie.


Symboolboek

Als je meer visueel ingesteld bent, is het bestuderen van de symbolen van Martinus een goede manier om inzicht te krijgen in zijn wereldbeeld. De symbolen staan in de boeken Het Eeuwige Wereldbeeld deel 1 t/m 4, die symbool 1 t/m 44 symbolen bevatten met bijbehorende verklaring. Zie de symbolen 1 t/m 26 op deze website. Symbolen 27 t/m 44 zullen binnenkort ook op deze website verschijnen. Symbolen 45 t/m 100 zijn later uitgegeven in Het Eeuwige Wereldbeeld deel 5 en 6. Zie voor deze symbolen de Engelse site.


Verder is de film The Life-Changing Cosmology een mooie introductie.


Het bestuderen van het werk van Martinus eist veel. Hij heeft zelf gezegd dat zijn analyses geen licht amusement voor de avond zijn, maar dat het een arbeidsveld is, waarvoor men zijn concentratievermogen en een open instelling nodig heeft. Als men zich dat voor ogen houdt, is zelfstudie een werkwijze die veel oplevert en waarmee velen zich een omvangrijke kennis over het wereldbeeld van Martinus eigengemaakt hebben.