De aardse mens is geen dier in zuivere vorm, maar is ook nog geen volledig ontwikkeld mens. Hij is een gewonde vluchteling tussen twee rijken.

(Livets Bog 1, § 82)
WELKOM/INTRODe wetenschap heeft aangetoond, dat veranderingen in de fysieke materie wetmatig zijn. De Deense schrijver en geesteswetenschapper Martinus toont aan dat denken een wetmatig proces is. Kennis over deze psychische natuurwetten zal het de aardse mensen mogelijk maken om hun mentaliteit te beheersen en langzamerhand op aarde het door Christus voorspelde wereldrijk van liefde te creëren. Als de levende wezens alléén hun huidige fysieke leven zouden hebben, dan bestaat er absoluut geen enkele rechtvaardigheid in het bestaan. De levensbeschouwing van Martinus, die leefde van 1890 tot 1981, krijgt de laatste jaren steeds meer bekendheid onder de naam het Derde Testament. In vele opzichten was hij zijn tijdgenoten ver vooruit. Van zijn totale werk kan gezegd worden dat het de gehele kosmos in kaart brengt. De naam het Derde Testament staat voor het totale oeuvre van Martinus, waarvan Livets Bog (Het Levensboek) in zeven delen het hoofdbestanddeel vormt. Als supplement hierbij heeft hij Het Eeuwige Wereldbeeld deel 1 t/m 4 geschreven, waarin hij met behulp van gekleurde symbolen met bijbehorende verklaringen de hoofdprincipes van deze geesteswetenschap glashelder uitlegt. Verder heeft hij de boeken Logica en Bijzetting geschreven alsmede vele kleinere boeken en een hele reeks artikelen.

Met de titel het Derde Testament geeft Martinus aan dat zijn totale werk de voortzetting van de missie van Christus is en daarmee het sluitstuk van de bijbel. In §1849 van deel 5 van zijn hoofdwerk Livets Bog (Het Levensboek), uitgegeven in 1964, duidt hij op de noodzaak van de komst van een Derde Testament. Een komst die Christus heeft voorspeld met de woorden: "Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen." (Joh. 16:12-14).

Uitgangspunten van Martinus zijn onder andere reïncarnatie en de continue ontwikkeling van alle levende wezens. We scheppen nu in ons huidige leven ons toekomstig lot. Het heelal is in feite een verzameling levende wezens in levende wezens die met elkaar samenwerken. Door de religies hebben we dit allesomvattende wezen leren kennen onder de naam God. Martinus verduidelijkt zijn principes aan de hand van symbolische tekeningen.


Het Derde Testament laat onder andere het volgende zien
• Het heelal is een allesomvattend levend wezen, waarin we allemaal 'leven, ons bewegen en zijn' (Hand. 17:29). Ieder levend wezen heeft een eeuwig bestaan.

• De beleving van het leven vindt plaats via een oneindige ontwikkeling. De contrasten licht en duisternis, behagen en onbehagen, goed en kwaad enz. zijn absoluut noodzakelijk voor een voortdurende vernieuwing van het bewustzijn. De contrasten goed en kwaad zijn door Martinus ook omschreven als respectievelijk ‘het aangename goede’ en ‘het onaangename goede’.

• De gehele aardse mensheid zal op den duur hier op aarde een volledig gelukkig bestaan bereiken dat rijk aan belevingen is.

• Dat gebeurt al naargelang iedere afzonderlijke mens op basis van onbehagen, lijden en andere ervaringen volledig in overeenstemming met de wetten van het menselijke bestaan gaat leven.

• Het doel van het leven is de eigenlijke beleving van het leven en daarin zijn alle mensen en alle andere levende wezens in werkelijkheid gelijkwaardig.


Het hoofdwerk Livets Bog wordt voor het eerst bij een officiële uitgeverij uitgegeven onder de hoofdtitel het Derde Testament
Op 8 augustus 1980 hield Martinus op zijn negentigste verjaardag zijn laatste lezing, die ‘Het Christusprincipe’ heette. Hierin zei hij tegen het einde o.a. het volgende:

"Nu heeft echter het volgende plaatsgevonden: de geesteswetenschap is op aarde geboren en de belofte van Christus over de Trooster, de komst van de Heilige Geest, is in vervulling gegaan. Wat ik vertel is dus wat de Heilige Geest vertelt. Binnenkort, zodra Livets Bog voor het eerst bij een officiële uitgeverij uitkomt met de hoofdtitel Het Derde Testament, kan iedereen hierover lezen."

In 1981 verscheen bij de Deense uitgeverij Borgen het eerste deel van Livets Bog onder bovengenoemde hoofdtitel.