Navigatie overslaan
 

Het eeuwige wereldbeeld, deel 2

 Terug
Afbeelding van het boek
Deel 2:   € 24,50
185 x 255 mm, 160 pag.
kleurafb., tweede herziene druk, gebonden
ISBN: 978 90 78680 21 5
Het Eeuwige Wereldbeeld bestaat uit 4 delen, die tezamen 44 symbolen bevatten met een uitvoerige verklaring door Martinus. De symbolen tonen de onzichtbare geestelijke principes en verschijnselen, die in een symbolische beeldtaal zichtbaar gemaakt worden voor de fysieke zintuigen. De beelden bestaan uit figuren, kleuren en strepen en vormen een soort landkaart van de kosmische kernanalyses die Martinus in zijn werk gedetailleerd beschreven heeft. De lezer krijgt hierdoor een visueel overzicht over de componenten in het wereldbeeld van Martinus, en met de symboolverklaringen krijgt hij een uitvoerige samenhangende verklaring van het leven en het bestaan.

Het Eeuwige Wereldbeeld 2
- Bevat de symbolen 17 - 26 met verklaring.
Reïncarnatie, kringlopen en seizoenen — De lotsbogen van het eeuwige wezen — Door de duisternis van de inwijding (De hel of godenschemering) — De vergeving der zonden — De eeuwige kosmisch-organische verbinding tussen God en de godenzoon 1 — De eeuwige kosmisch-organische verbinding tussen God en de godenzoon 2 — Het materialistische of onvolmaakte wereldbeeld — De volmaakte mens naar Gods beeld, als zijn gelijkenis — Het onvolmaakte mensenrijk — Het karma van de mensheid – Het toekomstige volmaakte mensenrijk.