Navigatie overslaan
 

Het Eeuwige Wereldbeeld (deel 1, 2, 3 en 4)

 Terug
Afbeelding van het boek
Deel 1:   € 8,00
170 x 240 mm., 200 pag.
paperback, kleurafb.
ISBN: 978 90 78680 01 6

Deel 2:   € 19,50
170 x 240 mm, 200 pag.
kleurafb., paperback
ISBN: 978 90 78680 02 4

Deel 3:   € 24,50
185 x 255 mm, 148 pag.
kleurafb., tweede herziene druk, gebonden
ISBN: 978 90 78680 16 1

Deel 4:   € 24,50
185 x 255 mm, 140 pag.
kleurafb., nieuwe uitgave, gebonden
ISBN: 978 90 78680 17 8
Het Eeuwige Wereldbeeld bestaat uit 4 delen, die tezamen 44 symbolen bevatten met een uitvoerige verklaring door Martinus. De symbolen tonen de onzichtbare geestelijke principes en verschijnselen, die in een symbolische beeldtaal zichtbaar gemaakt worden voor de fysieke zintuigen. De beelden bestaan uit figuren, kleuren en strepen en vormen een soort landkaart van de kosmische kernanalyses die Martinus in zijn werk gedetailleerd beschreven heeft. De lezer krijgt hierdoor een visueel overzicht over de componenten in het wereldbeeld van Martinus, en met de symboolverklaringen krijgt hij een uitvoerige samenhangende verklaring van het leven en het bestaan.

Het Eeuwige Wereldbeeld 1
- Bevat de symbolen 1 - 16 met verklaring.
Gods geest over de wateren — Het wereldverlossingsprincipe — Intolerantie — De weg naar het licht — Kosmische bewusteloosheid — Het levende wezen 1 — Het levenseenheidsprincipe — Het goddelijke ‘Iets’, X1. Het scheppingsvermogen van het levende wezen, X 2. Het geschapene X3 — Het eeuwige wereldbeeld — De combinaties van de basisenergieën - Het eeuwige wereldplan — De kosmische spiraalkringloop 1 — De wet van beweging — Het eeuwigheidslichaam.

Het Eeuwige Wereldbeeld 2
- Bevat de symbolen 17 - 26 met verklaring.
Reïncarnatie, kringlopen en seizoenen — De lotsbogen van het eeuwige wezen — Door de duisternis van de inwijding (De hel of godenschemering) — De vergeving der zonden — De eeuwige kosmisch-organische verbinding tussen God en de godenzoon 1 — De eeuwige kosmisch-organische verbinding tussen God en de godenzoon 2 — Het materialistische of onvolmaakte wereldbeeld — De volmaakte mens naar Gods beeld, als zijn gelijkenis — Het onvolmaakte mensenrijk — Het karma van de mensheid – Het toekomstige volmaakte mensenrijk.

Het Eeuwige Wereldbeeld 3
- Bevat de symbolen 27 - 33 met verklaring.
De kosmische stralenglans van de aarde — Het eeuwige leven of de trap van het leven — Kosmische ontwikkelingsbanen — De eeuwige God en het zintuiglijke vermogen van de wezens — Het zintuiglijke vermogen van het levende wezen en de ontwikkelingstreden — De twaalf basisantwoorden oftewel de oplossing van het levensmysterie — De dierlijke en de menselijke gedachtenklimaten — registratie van symbool 33.

Het Eeuwige wereldbeeld 4
- Bevat de symbolen 34 - 44 met verklaring.
De paring of Gods geest in de duisternis — De kosmische kringloop van het poolprincipe — De structuur van het eeuwige leven — De versluierde en ontsluierde waarheid — De mens en dierlijk en plantaardig voedsel — De bewustzijnscategorieën van de aardemensheid — Het kruis — Het stersymbool — De structuur van de vlag — Het symbool voor Livets Bog — De wet van het bestaan: “Hebt elkaar lief”.