Navigatie overslaan
 

Een introductie op: Het Derde Testament van Martinus

 Terug
Afbeelding van het boek
De geesteswetenschappelijke voortzetting van de bijbel (door Rolf Elving)
€ 8,00
140 x 215 mm., 126
In onze tijd heeft een eenmalige gebeurtenis plaatsgevonden! De beide Testamenten van de bijbel - het Oude Testament en het Nieuwe Testament - zijn uitgebreid met een Derde Testament. De boodschap van liefde van het christendom heeft met dit Derde Testament de verankering in de werkelijkheid gekregen waaraan het tot nu toe ontbroken heeft. Het antwoord op de eeuwige vragen - de oplossing van het raadsel van het leven, de onsterfelijkheid en het bestaan van God - wordt hierin logisch en wetenschappelijk verklaard. "Gods wegen zijn niet langer onnaspeurlijk" (zie Rom.: 11:33)!

Het Derde Testament verandert de liefde, dat wil zeggen "de naaste liefhebben als jezelf" (o.a. Matth. 22:37-40), in wetenschap door aan te tonen dat deze levenshouding in harmonie met het kosmische wereldbeeld is. De boodschap van liefde van alle wereldgodsdiensten wordt daarmee in de werkelijkheid verankerd.

In deze introductie presenteert Rolf Elving het wereldbeeld en de kosmische levensvisie van het Derde Testament en hij onderstreept de samenhang tussen het Oude Testament, het Nieuwe Testament en het Derde Testament.