Zolang nog een bloem te vinden is, kan de herinnering aan een hogere wereld niet uitgewist worden.

(Livets Bog , § 183)
LINKS Martinus Instituut
www.martinus.dk/nl

Engelse website
www.thirdtestament.com

Engelse film "The Life-Changing Cosmology"
http://thelifechangingcosmology.info

Engelstalige video's over de Martinus Cosmology
http://www.martinus.dk/en/about-martinus-cosmology/watch-videos/