Het volledige begrip van de hoogste analyses, en daarmee de beleving van de hoogste waarheid, kan men zich onmogelijk toe-eigenen met alleen het lezen van de analyses. Het komt uitsluitend door ze te leven.

(Livets Bog 4, §1020).
LEZINGEN EN STUDIELezingen en studiegroepen in Nederland
Als u geïnteresseerd bent in lezingen en/of studiegroepen kunt u ons een e-mail sturen. Bij voldoende belangstelling zullen wij graag dergelijke bijeenkomsten organiseren en u dan tijdig informeren. Wilt uzelf bijeenkomsten over het werk van Martinus organiseren en wilt u ons daarbij betrekken dan vernemen wij dat graag.

Lezingen en studiegroepen in het Martinus Centrum in Denemarken: 'de internationale weken'
In 1935 werd in Klint, in de buurt van Nykøbing op het eiland Sjælland (Zeeland), het vakantiecentrum opgericht. De naam werd later veranderd in Martinus Centrum. Het vormt een ontmoetingspunt voor de geïnteresseerden in het werk van Martinus. In deze idyllische en vreedzame omgeving aan zee, met voordrachtszaal, bibliotheek, vegetarisch restaurant en prettige mogelijkheden voor logies in paviljoenen en zomerhuisjes worden in de zomer cursussen en lezingen gehouden. Hier verzamelen zich geïnteresseerden uit geheel Scandinavië en vele andere landen. Het centrum is echter in de eerste plaats een onderwijscentrum. Er wordt hier in het voorjaar, de zomer en het najaar onderwijs gegeven. De grondslag voor het onderwijs is het werk van Martinus: Het Derde Testament.

Tijdens de zomer is het onderwijs opgedeeld in zes periodes van een week. De laatste twee weken van het zomerprogramma, de internationale weken, lopen van eind juli tot begin augustus.
Ochtendlezingen van 9.30 tot 10.30 uur. Alle ochtendlezingen worden gewoonlijk o.a. in het Nederlands en andere talen vertaald.
Studiegroepen van 11.00 tot 12.30 uur. In de internationale weken zijn er ook studiegroepen in o.a. het Duits en/of Engels. Hier worden bepaalde thema’s en artikelen en boeken van Martinus besproken.
Symboolverklaringen van 16.00 tot 17.00 uur. Deze worden in het Duits en/of Engels gegeven.

De ‘ínternationale weken’ 2020 zullen plaatsvinden van zaterdag 25 juli tot zaterdag 8 augustus.

Week 1: 25 juli - 31 juli - De betekenis van het leven
Week 2: 1 augustus - 7 augustus - Van mystiek naar geestelijke wetenschap

Het volledige programma is te downloaden van de Engelse website van het Martinus Centrum in Klint: www.martinus.dk/en/courses-and-lectures

Inlichtingen en boekingen
Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96
DK 2000 Frederiksberg
Tel: 00 45 3834 6280 (ma t/m do 13-16 uur, vr 9-12 uur)
info@martinus.dk / www.martinus.dk/nl