CONTACT Stichting Martinus Centrum
Stichting Martinus Centrum stelt zich ten doel: de boeken van Martinus zo authentiek mogelijk te vertalen, te beheren en uit te geven. Tevens, om het werk toegankelijker te maken, voorlichting geven over het werk van Martinus door middel van het uitgeven van publicaties en het geven van lezingen.

Stichting Martinus Centrum
Ingeschreven in het register van de K.v.K. te Den Haag onder nummer: 41154618
Bautersemstraat 42
2518 PC Den Haag
tel. 0031 (0)70 3653731
info@martinuscentrum.nl
www.hetderdetestament.nl


Een liefde, die geen wetenschap is, is geen liefde, net zo goed als een wetenschap, die geen liefde is, geen absolute wetenschap is.

(Livets Bog 7, § 2552)